Yayın İlkelerimiz | Özçekim

Yayın İlkelerimiz

YAYIN İLKELERİMİZ

Ozcekim.com.tr;  öz’ün ve öz’e dair her şeyin çekim gücünü ele alan özgün bir içerik paylaşım platformudur. Pek çok farklı konuyu bünyesinde toplayarak gençliğin ve gençlerin dünyasına seslenen paylaşımlarında öğretmek, örnek olmak, ilham vermek,  yol göstermek, faydalı olmak esasları vardır. Ozcekim.com.tr ‘de yayınlanacak içerikler tüm gençliğe ithaf edilmiş olup yayınlanan ve yayınlanacak yazılarda aşağıdaki ilkelere bağlı kalınmaktadır.

 

DOĞRULUK

 • Ozcekim.com.tr’de yer alacak tüm içerikler, doğruluğundan emin olunmadan, araştırılmadan yayına alınamaz. İçeriklerin değerlendirme sürecindeki ilk esas; doğruluk ilkesidir.
 • İçerik ve haberleri soruşturup hataları ve bilgi yanlışlığını en aza indirgemek; öncelikli görev ve gayelerimizdir.
 • Yayına alınmış içeriklerde tekzip ve düzenleme hakkı; kullanıcı ve konuk yazarlarımızın hakları arasındadır.
 • Doğruluğundan emin olunmayan madde ve metinlerin editörlerimizce değiştirilme hakkı saklı tutulur.

 

ÖZGÜNLÜK

 • Yayınlanan ve yayınlanacak her içerikte aranan bir diğer nitelik, özgünlüktür. Yazılarda çalıntı içeriğe yer verilmemesi önemli ve şarttır.
 • Çalıntı ve kopya olan, özgün olmayan içerikler editörlerimizce reddedilir.
 • İçeriklerin yanı sıra sitede yer alacak tüm fotoğraflar, videolar ve benzeri eklentiler özgün olmalı, herhangi bir marka, kurum kuruluş adı, reklamı taşımamalıdır.
 • Alıntı vb. eklemelerde mutlaka kaynak belirtilmeli, kaynağın belli olmadığı alıntı, görsel ve videolar da ayrıca belirtilmelidir.

 

KİŞİ HAKLARI

 • İnsan temel haklarının korunması, saygı sınırlarının aşılmaması; paylaşımların en temel noktasıdır.
 • Özel hayatın gizliliği ilkesi hiçbir koşulda göz ardı edilemez.
 • İzinsiz ve habersiz hiçbir şahsi fotoğraf, bilgi ve haber paylaşımı sitemizde yer alamaz.
 • Kişi haklarını ve saygınlığı korumak, onur çerçevesinin dışına çıkan kötüleme, hakaret, aşağılayıcı eleştiri gibi davranışları engellemek görevimizdir.

 

TARAFSIZLIK ve HAKKANİYET

 • İçerikler dâhilinde herhangi bir görüşü (siyasi, grup, topluluk vs.) savunan, arkasında duran bir ifadeye, görsele yer verilmez.
 • İçerik üretimindeki genel tutum objektifliktir, içerikler bir görüşün arkasında duramaz.
 • Farklı görüş ve bakış açılarına açık olunsa da katılımcı ve konuk yazarlarımız, tarafsızlık ilkesine bağlı kalma durumundadır.

 

TOPLUM DEĞERLERİNE UYUM

 • Sürekli gelişen ve değişen toplum değerlerine uyum sağlamak, denge ve değeri bozmamak ilkelerimiz arasındadır. Bu sebeple içeriklerde toplum değerlerini aşan bir düşünce, ifade, görsel ve video yer alamaz.
 • Kötü alışkanlıklara teşvik eden (içki, alkol, sigara vb.), değerlere aykırı olan ve ahlak kurallarını aşan, nefret, öfke ve şiddeti çağrıştıran sembollere, ifadelere yer vermek; sitemiz editörlerince uygun görülmez.

 

FAYDA SAĞLAMAK, BİLGİLENDİRMEK

 • Ozcekim.com.tr; vizyon ve misyonunda faydalı olmak, bilgi vermek, ilham olmak gibi nitelikler taşır.
 • Yayınlanan ve yayınlanacak tüm içeriklerde yukarıdaki bu hedefler göz önünde bulundurulur ve eğlenirken öğretmek esas alınır.

 

EDİTÖRYAL DÜRÜSTLÜK ve YETKİ

 • Yukarıda yer alan; doğruluk, özgünlük, kişi hakları, tarafsızlık ve hakkaniyet, toplum değerlerine uyum, fayda sağlamak-bilgilendirmek gibi ilkeler göz önünde bulundurulmadığı takdirde; editörlerimizce revize verilebilir veya birtakım değişikliklere gidilebilir.
 • Bu doğrultuda yetki ve sorumluluk; kullanıcılar tarafından editöre devredilmiş olur.
 • Editörlerimiz hiçbir içeriği kendi çıkarları dâhilinde kullanmaz, hakları bir başkasına ait hiçbir paylaşımı kendi eseriymişçesine yayına sunmaz.
 • Kullanıcı hakları ve editör hakları da tarafımızca korunmaktadır.
Close