GENÇLİK ARAŞTIRMASI

Türkiye Gençlik Vakfı, gençlere yönelik bir araştırma yaptırdı. GENAR tarafından yapılan “Gençlik Araştırması” İstanbul’un 24 ilçesinde yaşayan 15-30 Yaş arası tüm gençleri kapsıyor.

Araştırmaya Dair Bazı Detaylar

DEMOGRAFİK DURUM

 1. Cinsiyete Göre Dağılım

Araştırmaya katılan gençlerin %49,6’sını kadınlar, %50,4’ünü erkekler oluşturuyor.

 1. Çalışma Durumu

Şu anda herhangi bir işte çalışıyor musunuz? Sorusuna,  %39,6 çalışıyorum, % 38,5 öğrenciyim,  %13,4 çalışmıyorum iş de aramıyorum, %6,7 iş arıyorum, %1,8 ise hem okuyorum hem çalışıyorum dedi.

Çalışan Gençlerin; %84,7’si özel sektörde ücretli/maaşlı çalışıyorum, %8,8’i kendi işimde çalışıyorum, 4,9’u kamuda ücretli/maaşlı çalışıyorum derken, 1,6’sı da ailemin işinde çalışıyorum cevabını verdi.

GENÇLERİN GENEL PROFİLİ

 1. Yaşadıkları Yer

Şu anda nerede yaşıyorsunuz? Sorusuna gençlerin tam %92’si “Ailemle” cevabını verdi.  Cevapların tamamı ise şu şekilde:

 1. Kendini İfade Etme

Aile içinde kendinizi özgürce ifade edebiliyor musunuz? Şeklindeki soruya ise gençlerin %85’i kendimi özgürce ifade edebiliyorum cevabını verdi.

Peki ya Toplumsal hayatta kendinizi özgürce ifade edebiliyor musunuz? Sorusunun cevabı ise  %73 oranında “evet kendimi özgürce ifade edebiliyorum” oldu.

 1. Hayat Memnuniyeti

Yaşadığınız Hayattan Ne Kadar Memnunsunuz? Sorusuna gençlerin çoğunluğu 10 üzerinden 8,7 ve 6 puanlarını verdi. Puanlara dair oranlar şu şekilde:

 1. Önem Sıralaması

Gençlerin önem verdiği kavramlar sıralamasında ise ilk sırada “Aile” yer alırken onu “Vatan Sevgisi” ve “Milli ve Manevi Değerler” takip etti.

 1. İlgi Alanları

İlgi Alanları sorusuna verilen cevaplar içerisinde ilk sırada “Teknoloji” yer aldı. İlgi alanlarının önem sıralaması ise şu şekilde:

 1. Yurt Dışında Bulunma

“Hiç yurt dışında bulundunuz mu? Sorusuna, gençlerin %84’ü hayır, %16’sı ise evet yanıtı verdi.Yurt dışında bulunanlar ise bu ziyaretlerin amacını aşağıdaki gibi açıkladılar:

 1. Yabancı Dil

Araştırmada Yabancı dil bilmeyenlerin oranı %61, yabancı dil bilenlerin oranı % 38,4 olarak belirlendi.

En çok bilinen yabancı dil ise %74 oranında İngilizce. İkinci sırada ise %7,5 ile Almanca yer aldı.

KÜLTÜR – SANAT FAALİYETLERİNE İLGİ DÜZEYLERİ

 1. Boş Zaman Değerlendirme

Boş Zamanlarınızı Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Sorusuna gençler en yüksek oranda “Arkadaşlarımla vakit geçirerek” cevabını verdi. Diğer cevaplar ise şöyle:

 1. Okuma

Gençler en çok ne okuyor acaba?

Bu sorunun cevabında ilk sırada “kitap” yer alırken internette haber sitesi okumak ve gazete ardından gelen cevaplar oldu.

 1. İlgi Çeken Konular

Peki, okudukları içerisinde en hangi konular ilgilerini çekiyor? Bu sorunun cevabında ise ilk üçte haber, spor ve magazin yer aldı.

 1. Etkinlik Tercihi

Gençlerin en çok tercih ettiği etkinlikler sıralamasında ilk sırada sinema yer alırken peşinden tiyatro ve kitap fuarı geldi.

 1. Sosyal Alan Tercihi

Tercih edilen sosyal alanlarda ise ilk sırada AVM yer alırken ikinci sırada doğal alanlar yer aldı.

 1. Kurs

Bugüne kadar herhangi bir kursa gittiniz mi? Sorusuna gençlerin %43,3’ü evet yanıtı verdi.

Kurs tercihlerinde ise ilk sırada dil kursu ardından okul dersi ve mesleki kurs yer aldı. Diğer sonuçlar ise şöyle:

 1. Sanat

Herhangi bir sanat dalıyla uğraşıyor musunuz? Sorusuna %82,5 hayır cevabını verdi.

 1. İlgilenilen Sanat Dalları

Bir sanat ile uğraşan %17,5’lik kesimin ilgilendiği sanat dallarında ise ilk üçte müzik, resim ve tiyatro yer aldı.

GENÇLERDE SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

 1. Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk denilince aklınıza ne geliyor? Sorusuna gençler en fazla “Fikrim Yok” cevabını verirken yardımlaşma ve yoksullara yardım ardından gelen yanıtlar oldu.

 1. Sosyal Sorumluluk Projesinde Yer Alma

Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldınız mı? Sorusuna, %83,6 oranında hayır cevabı verildi.

 1. Sosyal Sorumluluğun Enleri

Gençler acaba bir sosyal sorumluluk projesinde yer alacak olsa hangi alanlar daha fazla ilgilerini çekerdi. Bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak isteseniz hangi alanda çalışmak isterdiniz? Sorusuna verilen cevaplar şöyle.

 1. Sosyal Sorumlulukta Bilinen Kurumlar

Sosyal sorumlulukta aklına gelen kurum var mı? Sorusuna gençlerin %46,1 ‘i “Hayır Yok” cevabını verdi.

İNTERNET KULLANMA ALIŞKANLIKLARI

 1. İnternet Kullanımı

Gençlerin %96,5’i internet kullandığını belirtti.

 1. İnternet Kullanım Amacı

Kullanma amacında ise sıralama şu şekilde:

 1. Sosyal Medya

Sosyal ağların kullanımda ise oran %98,8 olarak belirlendi.

 1. Sosyal Ağ Tercihleri

Sosyal Medyada gençler tarafından en çok tercih edilen mecralar sıralaması ise şu şekilde:

 1. Kendini İfade Etme

Kendinizi sosyal medyada daha iyi ifade ettiğinizi düşünüyor musunuz? Sorusuna, gençlerin %72’si evet cevabı verdi.

ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Gençlerin zararlı alışkanlıklarına dair yöneltilen soruların oranları şu şekilde belirlendi:

 1. Sigara Kullanımı
 1. Alkol Kullanımı
 1. Uyuşturucu Kullanımı

GENÇLERİN GENEL PROFİLİ

 1. Türkiye’ye Bağlayan Sebepler

Gençlere kişisel olarak sizi Türkiye’ye bağlayan en önemli bağ aşağıdakilerden hangisidir? Diye soruldu. Verilen cevaplarda ilk sırada “Ailevi bağlar” yer aldı.

 1. Kurum Etkinlikleri

Sosyal ve siyasi yapıların hangilerinin etkinliklerine katılıyorsunuz? Sorusuna verilen cevaplarda ise sıralama şu şekilde:

 1. Sınav Kaygısı

Eğitim hayatınız devam ederken bir sınav kaygısı yaşıyor musunuz? Şeklindeki soruya gençlerin %38,3 evet yanıtı verirken %61,7 hayır cevabını verdi.

 1. Sınav Kaygısının Nedeni?

Sınav kaygısı yaşama nedenin nedir? Diye soruldu. Bu sorunun cevaplarında ise ilk sırada gelecek kaygısı ardında sınavların zorluğu ve kendine güvenmeme yer aldı.

 1. Türkiye’de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet

Gençler, Türkiye’de yaşamaktan memnun mu? Bu sorunun cevabı; %59,2 memnunum, %19,3 memnun değilim, %21,5 cevapsız oldu.

 1. Başka Ülkede Yaşamak

İmkânınız olsa başka ülkede yaşamak ister miydiniz? Sorusuna; %52,5 hayır, %47,1 evet yanıtı verildi.

 1. Ekonomik Gelecek

Araştırmaya katılanlara sizce önümüzdeki 10 yılda ekonomik durumunuzda nasıl bir değişiklik olur? Diye soruldu. Araştırmaya katılanların %40,4’ü “iyi olur” cevabını verdi.

 1. Ahlaki Değerler

Türkiye’de ahlaki değerlerin kaybolduğunu düşünüyor musunuz? Sorusunun cevapları ise şöyle:

GÜNCEL KONULARA BAKIŞ

 1. Tatmin Olunan Konular

Hayatta çeşitli konulardan ne düzeyde tatmin olduğunuzu 1-hiç tatmin olmuyorum, 10-tamamen tatmin oluyorum şeklinde değerlendirir misiniz? Sorusuna verilen cevaplar en çok tatmin olunun konular sırasıyla şöyle oldu:

 1. Hissedilen Duygular

Son iki haftada hangi duyguları hissettiniz? Sorusuna sırasıyla şu cevaplar verildi:

 1. Sürdürülen Gelenekler

Aşağıdaki geleneksel uygulamaları hayatınızda yapıp yapmadığınızı ve ne sıklıkla yaptığınızı belirtir misiniz? Sorusunda verilen şıklardan en fazla işaretlenenler sırasıyla şöyle oldu:

 1. Eğitim Sistemi

Türkiye’deki eğitim sistemi ile ilgili sayılan ifadelere ne derece katıldığınızı 1-hiç katılmıyorum 5-tamamen katılıyorum dereceleriyle değerlendirir misiniz? Sorusuna verilen cevaplar ise şöyle:

 1. Ait Hissedilen Gruplar

Aşağıda sayılan gruplara kendinizi ne kadar yakın/uzak hissettiğinizi değerlendirir misiniz? Sorusunda ise sıralama şöyle gerçekleşti:

 1. Tüketim Alışkanlıkları

Gençlerin tüketim alışkanlıklarında ise şu öncelikler rol oynuyor:

Gençlik Araştırması - 1 TUGVA

Gençlik Araştırması - 2 TUGVA