Herkesi Osmanlı Devletine Hayran Bıraktıracak 5 Sır | Özçekim
Tarih

Herkesi Osmanlı Devleti’ne Hayran Bıraktıracak 5 Sır

Bir beylikten başlayıp bir cihan devletine dönüşen Osmanlı Devleti’nin de elbette bazı sırları vardı. İşte onlardan bir kısmı:

1- ) Sorunlar Cuma Selamlığı’nda Çözülürdü

Cuma Selamlığı Padişahlar, Cuma namazlarını kıldıkları camilerden çıktıktan sonra. Çıkışta halkın sorun ve önerilerini dinlerdi. “Cuma selamlığı” adı verilen bu anda; padişah akla gelebilecek her türlü sıkıntıyı dinler ve gerekli kişilere anında talimat vererek sorunları çözerdi. Böylece halk, tüm sorunlarını hiç vakit kaybetmeden çözme şansına erişirdi.

2- ) Sanatçıların Destekçileri Padişahlardı

Padişahlar Osmanlı Devleti, sanata verdiği önemle bilinirdi. Padişahlar da sanata ve sanatçıya değer vermiş, onları maaşa bağlayarak üretkenliklerini arttırmak istemiştir. Birçok şair, ressam vb. sanatçılar bu destek sayesinde geçim derdini düşünmeden güzel eserler üretebilmiştir.

3- ) Kış Gecelerinde Helva Sohbetleri Yapılırdı

Helva Sohbetleri Uzun kış gecelerinin bile bir anlamı, bir değeri vardı. Bu geceleri daha anlamlı hale getirmek için helva sohbetleri düzenlenirdi. Devlet adamları ve zenginlerin düzenledikleri bu sohbete şairler, sanatkârlar, ilim adamları da katılır ve helva eşliğinde güzel bir gece yaşanırdı.

4- ) Vergiler, Gelire Göre Alınırdı

Vergiler Osmanlı, adaleti daima ön planda tutardı. Öyle ki maddi alanda dahi bu eşitlik sağlanmıştı. Vergiler, kişilerin gelirine göre alınırdı. Çiftçi vergileri dahi toprağın verimliliği ve verimsizliği göz önünde bulundurularak yapılırdı.

5- ) Öğretmenlerin Aldığı Özel Dersler Vardı

Özel DerslerGörev yapacakları yerlere göre öğretmenlere farklı eğitimler verilirdi. Tartışma kuralları, bu derslerden biriydi.  Böylece her anlamda bilgi sahibi olan öğretmenler yetiştirilirdi.

 

Close