Endülüs’e Dair Bilmeniz Gereken 5 Şey | Özçekim
Tarih

Endülüs’e Dair Bilmeniz Gereken 5 Şey

Endülüs, bugün İspanya’nın güneyinde yer alan özerk bir bölgeyi oluşturuyor ancak tarihte vücuda getirdiği kadim medeniyet ile bunun çok daha ötesinde ve çağlar aşan bir kültürel miras olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte Endülüs’e dair herkesin mutlaka bilmesi gereken 5 detay…

1- ) Müslümanların Avrupa Fethi

Müslümanların Avrupa Fethi Endülüs, günümüzde İspanya ve Portekiz’in yer aldığı İber Yarımadası’nın Müslümanların fethinden sonra aldığı isimdir. 710 yılında Müslümanlar, Tarık Bin Ziyad komutasında Akdeniz’i aşarak Avrupa topraklarına geçti ve Endülüs devletini kurdular. Endülüs, dünya tarihinin belki de en üstün medeniyeti haline gelerek tarih sayfalarına adını kazıdı.

2- ) Yaktım Gemileri Dönüş Yok Artık Geri

Yaktım Gemileri Dönüş Yok Artık Geri Tarık Bin Ziyad, İber yarım adasına ilk adımını attığında sıfırdan başlayarak yeni bir medeniyetin temellerini atmak için tüm gemileri yakma emri verdi. Ardından askerlerine dönerek şu tarihe geçen sözleri söyledi: “Ey askerlerim! Görüyorsunuz, arkamızda düşman kadar deniz, önümüzde deniz kadar düşman var. Artık geri dönüş yoktur, düş – mana saldırıp bu toprakları almaktan başka çaremiz kalmamıştır.” Bugün dilimizdeki ‘’Gemileri Yakmak’’ deyimi 1300 yıl önceki bu tarihi olaydan gelmektedir.

3- ) Atomu Parçalatan Medeniyet

Atomu Parçalatan Medeniyet Müslümanlar, İspanya’ya gelirken bilimde ve sanatta Altın Çağını yaşayan Ortaçağ Doğu Kültürünün tüm eserlerini de getirmişlerdi. Endülüs’te Latinceye çevrilen eserleri ile Avrupa’yı aydınlattılar. Endülüs Emevileri, inşa edilen sarayları, icatları ve yapıtlarıyla bilim ve sanatın zirvesine çıktılar. Bu sayede Matematik, Kimya, Fizik, Mimarlık ve Felsefe ile ilgili kitaplar Avrupa’ya yayıldı. Atomun parçalanmasından, Oxfort’un kuruluşuna kadar pek çok gelişmenin zeminini Endülüs kaynakları oluşturdu. Bugün uzmanlar Rönesans’ın temelini Endülüs Medeniyetinin attığına dair hem fikir. Nobel ödüllü Fransız Fizikçi Pierre Curie, şu sözleriyle her şeyi anlatıyor.  “Endülüs’ten bize otuz kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Eğer yakılan bir milyon kitabın yarısı kalmış olsaydı, çoktan uzayda galaksiler arasında geziyorduk.”

4-) Endülüslü Bilim Adamları

Endülüslü Bilim Adamları Endülüs yüksek bilim ve felsefe seviyesiyle çok önemli isimler yetiştirdi. Bunların başında  İbn Rüşd, Muhyiddin İbni Arabi, İbn Tufeyl gibi isimler geliyor. İlk kez planör icat ederek uçan Firnas, Tıp alanında pek çok ilke imza atmış Zehravi, Ünlü İslam düşünürü İbnü-l Arabi ve İbn-i Rüşt’te Endülüs’te yetişmiş ünlü isimlerden yalnızca bir kaçı.

5- ) İslam Mimarisinin ulaştığı En Üst Seviye: El Hamra Sarayı

El Hamra SarayıEl Hamra Sarayı, İslam mimarisinin ulaşabileceği en yüksek noktalardan biri olarak bugünlere ulaşmış bir başyapıttır. Girift bir yapıya sahip olan Elhamra Sarayı, belli bir ahenk içinde dizilmiş, yumuşak geçişlerle birbirine bağlanmış bir düzene sahiptir. Öyle ki Hristiyanlar sarayı ele geçirdiğinde Kuran’ı Kerim’den ifadeler yer alan duvarları desenlerin bir parçası zannederek dokunmamış aynen kullanmışlardır. Saray içindeki tüm oda ve salonları çepeçevre dolaşan bir cümle, dünyanın bu en nazenin, ortaçağın en ünlü sarayı olan El Hamra’nın güzelliğindeki sırrı ortaya koyar: “La galibe İllallah” yani “Allah’tan başka galip yoktur”

Buna da Göz At

Close
Close