Konsolosluklar Hakkında Bilmeniz Gereken 18 Bilgi | Özçekim
Haberİlginç Bilgiler

Konsolosluklar Hakkında Bilmeniz Gereken 18 Bilgi

Konsolosluklar, görevin boyutu ne olursa olsun kendi ülkesi ve bulunduğu ülke arasındaki düzenin sağlanması için çalışan kuruluşlardır. Konsolusluk ilişkileri, anayasa ve sosyal sistemlerin farklılığı ne olursa olsun, ülkeler arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanılarak açılmıştır.

Konsoloslukları Gündeme Getiren Cemal Kaşıkçı Olayı Nedir?

Cemal Kaşıkçı Olayı

Al Watan gazetesine destek veren, aynı zamanda da Washington Post gazetesine yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğun’da ortadan kaybolmuş ve Kaşıkçı’nın bir cinayete kurban gittiği olduğu ortaya çıkmıştı.

İşte Konsolosluklarla İlgili Bilmeniz Gereken 18 Bilgi

1. Konsolosluklar, kendi devletini ve bu devletin uyruğu bulunan kişilerin çıkarlarını, bulunduğu devlette korur.

2. Gönderen devlet ile kabul eden devlet arasında ticari, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin geliştirilmesini
kolaylaştırmak ve onlar arasındaki dostluk ilişkilerini teşvik eder.

3. Kabul eden devletin ticari, ekonomik, kültürel, bilimsel, hayat şartları ve gelişmeleri hakkında her türlü konuyu, kanuni yollarla bilgi edinerek gönderen devlet hükümetine rapor eder.

4. Gönderen devlet uyruklarına pasaport, seyahat belgeleri ve bu devlete gitmeyi arzu eden kişilere vize ve gerekli belgeler verir.

5. Konsolosluk şefinin kim olacağı gönderen devlet tarafından belirlenir. Konsolosluk şefi, Kabul edilen devlet tarafından görevine başlaması kabul edilirse göreve başlar.

6. Konsolosluk şefi görevlerini yerine getiremeyecek durumda ise veya makamında yok ise onun yerine vekil yönetici, konsolosluk şefi sıfatıyla geçici olarak vazife görebilir.

7. Konsolosluk personelinin sayısı hususunda açık bir anlaşma bulunmaz. Kabul eden devlet, bu sayının, konsolosluk görev çerçevesindeki durum ve şartlarda söz konusu konsolosluğun ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, kendisinin makul ve normal olarak belirleyeceği sınırlar içinde bulundurulmasını talep edebilir.

8. Kabul eden devlet, gönderen devlete, bir konsolosluk memurunun istenmeyen kişi olduğunu veya konsolosluk personelinin başka herhangi bir mensubunun kabul edilmediğini bildirebilir. Gönderen devlet, o zaman söz konusu kişiyi geri çeker veya duruma göre bu konsolosluktaki görevlerine son verir.

9. İki devlet arasında konsolosluk ilişkilerinin kesilmesi halinde, kabul eden devlet, silahlı bir çatışma halinde olunsa bile, konsolosluk binalarına ve konsolosluk eşyaları ile konsolosluk arşivlerine saygı göstermek ve bunları korumakla yükümlüdür.

10. Gönderen devletin ulusal bayrağı ile devlet arması, konsolosluğun bulunduğu binanın üzerine, giriş kapısının üstüne, konsolosluk şefinin ikametgahı üzerine ve bir hizmetin görülmesi dolayısıyla kullandığında konsolosluk şefinin taşıt araçları üzerine konabilir.

11. Kabul eden devlet, gerektiğinde konsolosluk mensuplarına uygun mesken temini hususunda konsolosluğa yardımcı olmalıdır.

12. Kabul eden devlet makamları, konsolosluk şefinin, onun tarafından tayin edilmiş kimsenin veya gönderen devletin diplomatik temsilcilik şefinin razı olması dışında, konsolosluk binalarının özel olarak kullanılan konsolosluk işleri için kullanılan kısmına giremezler. Bununla beraber, acil koruma tedbirleri alınması gerektiren yangın veya felaket halinde konsolosluk şefinin rızası alınmış sayılabilir.

13. Kabul eden devletin, konsolosluk binalarına müsaadesiz girilmesine, binaların tahrip edilmesine, konsolosluğun huzurunun bozulmasına ve konsolosluğun onurunun kırılmasına engel olmak amacıyla gerekli her türlü tedbirleri almak gibi özel yükümlülüğü vardır.

14. Konsolosluk arşiv ve belgelerinin nerede bulunurlarsa bulunsunlar her zaman dokunulmazlığı vardır.

15. Konsolosluğun resmi haberleşmesine dokunulamaz. Buradaki resmi haberleşmeden kasıt, konsoloslukla ve konsolosluk görevleri ile ilgili tüm haberleşme ağıdır.

16. Kabul eden devlet, bir fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir konsolosluğa ait binaları korumak, bu binaların işgal edilmesine veya hasara uğratılmasına, konsolosluğun sükununun bozulmasına veya onuruna halel gelmesine engel olmak için gerekli tedbirleri alır.

17. Kabul eden devletler, konsolosluklar anlaşmasını imzalarken devletler arasında ayrım yapamayacaklarını bilirler.

18. Konsolosluklarla ilgili bu kurallar 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana’da düzenlenmiştir.

Buna da Göz At

Close
Close