21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü! | Özçekim
Haber

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü!

Bugün 21 Mart. Down sendromu farkındalık günü olarak dünya çapında onay görmüş bir gün. Peki neden 21 Mart? Çünkü 21.03’ü temsil ediyor. Down sendromlularda da 21. Kromozom farkklı olarak 3 tane bulunuyor.

Hepimizin bir engelli adayı olduğunu daha da iyi farkettiğimiz bir gün olması gerek bugün. Dünyada 6 milyonu, Türkiye’de ise 80.000’e yakın bu özel ihtiyaç sahibi birey mevcut.

Onlara Nasıl Davranmalıyız?

Down Sendromu Farkındalık Günü Öncelikle “onlar” diye ayırmadan davranmalıyız. Dikkat çeksin diye başlığı o şekilde attık. Mesela garip garip bakmak yerine gülümsemeliyiz. Parkta çocuğun oynarken bir down sendromlu geldiğinde çocuğu geri çekmemeli, onla kaynaşması için fırsat yaratılmalı. Özel ihtiyaç sahibi bu bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bir olmalıyız.

Sağlık Bakanlığı Bu Konuya Çok Önem Veriyor

Down Sendromu Farkındalık Günü “Bugün günlerden 21 Mart Down Sendromlular Günü” “Down Sendromu Bir Hastalık Değil Farklılıktır…” “+1 farkla sizin gibiyiz, birlikte yaşamın içindeyiz” gibi başlıklarla Sağlık Bakanlığı televizyonlarda reklamlar verdi. Biz de resmi Youtube hesaplarındaki etkileyici videoları farkındalık kazanman için beğenine sunuyoruz.Ve Çılgın Sedat’ın Özel Oğlu…

Sedat Kapurtu: Sizler bilir misiniz? Bizler bir gülüşlerine dünyayı değişmeyiz. Sizler bilir misiniz ki? Bizler bir tek rabbimden medet umarız. Sizler bilir misiniz? Okula gidemeyecek, bayramda elimi öpüp harçlık isteyemeyecek. Sizler bilir misiniz? Onlar asker olamayacak. Birini sevip onunla evlenemeyecekler. Sizler bilir miniz? Bizler kan da kussak kızılcık şerbeti içtiğimizi gösteririz. Sizler bilir misiniz? Bizler karı koca nöbetleşerek uyuruz. Sizler bilir misiniz? Çaresizlik nedir siler bilir misiniz? Ömür boyu hayat böyle geçecek. Bizler biliriz. İnanırız. Göğüs gererek mücadele ederiz. Bir tek Allah yaratır ve o alır bazı insanlar sağlıklı çocuklarını atarken, bizler ölene dek sabrederiz, mücadele ederiz. Rabbim kader arkadaşlarımızla yanımızda olsun. Bizleri dualarıyla eksik bırakmayan herkese de sonsuz teşekkürler. Allah’ım sizden razı olsun hepinizden. KÜN FE YEKÜN

SİZLER BİLİRMİSİNİZ? BİZLER BİR GÜLÜŞLERİNE DÜNYAYİ DEGİŞMEYİZ SİZLER BİLİRMİSİNİZKİ ?BİZLER BİRTEK RABBİMİZDEN MEDET UMARİZ SİZLER BİLİRMİSİNİZ?OKULA GİDEMEYECEK BAYRAMDA ELİMİ ÖPÜP HARÇLIK İSTEYEMEYECEK SİZLER BİLİRMİSİNİZ? ONLAR ASKER OLAMAYACAK BİRİNİ SEVİP ONUNLA EVLENEMEYECEK SİZLER BİLİRMİSİNİZ?BİZLER KANDA KUSSAK KİZİLCİK ŞERBET İÇTİGİMİZİ GÖSTERİRİZ SİZLER BİLİRMİSİNİZKİ? BİZLER KARİ KOCA NÖBETLEŞEREK UYURUZ SİZLER BİLİRMİSİNİZ?ÇARESİZLİK NEDİR SİZLER BİLİRMİSİNİZ?ÖMÜRBOYU HAYAT BÖYLE GEÇECEK BİZLER BİLİRİZ İNANİRİZ GÖGÜS GEREREK MÜCADELE EDERİZ BİRTEK ALLAH YARATİR VE O ALIR BAZI İNSANLAR SAGLİKLİ COCUKLARİNİ ATARKEN BİZLER ÖLENE DEK SABREDERİZ MÜCADELE EDERİZ RABBİM KADER ARKADAŞLARİMİZLA YANİMİZDA OLSUN BİZLERİ DUALARİYLA EKSİK BİRAKMAYAN HERKESEDE SONSUZ TESEKKURLER ALLAHİMRAZİOLSUN HEPİNİZDEN KÜN FE YEKÜN #tv8 #survivorpanorama #survivorallstar #survivor2017 #survival #instapic #i̇nstagood #instamood #instalike #instagood #instadaily #engel #engelsiz #engelliler #engelsizyasam

Çılgın Sedat® (@cilginsedatofficial)’in paylaştığı bir gönderi ()

Buna da Göz At

Close
Close